Какво представляват секторите

Секторите са определени области от индустрията или производството, които изискват специфични познания за продуктите, технически средства, умения или обучение.

 

SECTOR Cert, Германия предлага квалификационни изпити и съответно сертификати за следните сектори, определени в EN ISO 9712 Приложение А:

Продуктови сектори:

  • Pc - Отливки;
  • Pf - Изковки;
  • Pw - Заварени съединения;
  • Pt - Тръби;
  • Pwp - Валцувани изделия.

Индустриални сектори (комбинация от продуктови сектори):

  • Im - Металургия и металопреработваща индустрия (обхваща продуктови сектори Pc, Pf, Pw, Pt и Pwp предвид особеностите на индустрии като металопреработване, машиностроене, автомобилостроене и др.);
  • Ipv - Съоръжения под налягане (обхваща продуктови сектори Pw, Pt и Pwp предвид особеностите на индустрии като строеж и експолатация на конвенционални и ядрени електроцентрали, тръбопроводи, химическа индустрия, хранително-вкусова индустрия, транспорт на горива и др.);
  • Is - Изпитване преди и по време на експлоатация, включително и при производство (обхваща продуктови сектори Pc, Pf, Pw, Pt и Pwp предвид особеностите на изграждане и експлоатация на съоръжения, инсталации, фабрики, електроцентрали и др., подходящ за независими организации, извършващи неразрушаващи изпитвания).

 

Особености на Директивата за Съоръжения под Налягане

Поради изискванията на Директивата за Съоръжения под Налягане (PED - 2014/68/EU), е възможно издаването на сертификати по нея само за сектори Is, Ipv и Pw.