Валидността на сертификат, издаден от SECTOR Cert, Германия, може да бъде проверена на техния уебсайт:

Моля, следвайте дадените там примери за въвеждане на номер на сертификат и имайте предвид, че съвсем скоро издадени сертификати може и още да не са въведени в онлайн базата данни.

 

Обозначенията са както следва:     метод--> UT 3 <--ниво    , където методите са обозначени, както следва:

MT - магнитно-прахови методи

PT - методи с проникващи течности

RT - радиографични методи

UT - ултразвукови методи

VT - визуални методи

 

Описание на обозначенията на продуктовите и индустриалните сектори има тук.