Приложена е актуалната бланка (21.11.2022) за заявка за сертификация по EN ISO 9712 и Европейската Директива 2014/68/EU за съоръжения под налягане:

Заявка към Sector Cert, Германия за сертификация по EN ISO 9712 и Директива 2014/68/EU за съоръжения под налягане

Указания за попълване на заявкатаДруги документи:

Заявка за обучение и изпит

Удостоверение за зрителна способност

Изпитни правила

Оторизация на Вектор НДТ като учебен център на SECTOR Cert, Германия

Акредитация на SECTOR Cert, Германия от DAkkS (немския национален орган за акредитация) за сертификация на персонал по неразрушаващи изпитвания по EN ISO 9712 и по Директива 2014/68/EU за съоръжения под налягане

Одобрение на SECTOR Cert, Германия от ZLS (немски федерален орган за безопасност на стоки и технологии) по Директива 2014/68/EU за съоръжения под налягане

 

 

Документите са в PDF формат. За да ги отворите ви е необходим Adobe Reader (свали безплатно оттук).
С Adobe Reader можете да попълвате полетата на бланките, да ги разпечатвате за подписване и подпечатване, както и да записвате въведеното за евентуални последващи корекции.