Предмет

Вектор НДТ предлага обучение по следните методи за неразрушаващи изпитвания:

  • ултразвукови (UT);
  • визуални (VT);
  • магнитно-прахови (MT);
  • с проникващи течности (PT);
  • радиографични (RT),

за нива: 1, 2 и 3 съгласно определенията в EN ISO 9712.

Също така се предлага и обучение за основен изпит (BASIC) за ниво 3 съгласно EN ISO 9712.

Видове обучение

Обучението може да е:

Място

Обученията обикновено се извършват в София, но при договаряне могат да се проведат и на място, посочено от заявител. В такъв случай задължението да осигури подходящи помещения за теоретично и практическо обучение е на заявителя.

Език

Обученията се провеждат изцяло на български език, но при договаряне могат да бъдат проведени и на английски или руски език. Ако желаете обучение на друг език, моля, свържете се с нас, за да ви насочим към някой от партньорските ни центрове в чужбина.

Учебни материали

При обучението се използват учебни материали, разработени в Германия от едни от най-уважаваните немски специалисти с дългогодишен опит в обучението и практиката на неразрушаващите изпитвания. Учебните материали са включени в цената на обучението и не се заплащат допълнително.

Периодичност на обученията

Поради особеностите на пазара в България, няма определена периодичност за провеждане на обучения по съответните методи и нива. Такива се насрочват при запитвания от страна на клиенти.

Моля, свържете се с нас по удобен за Вас начин, за запитвания и повече информация за възможности за организиране на обучение.

Вече планирани обучения се обявяват тук.

Тук можете да се абонирате да получавате известия при насрочване на обучение по интересуващи Ви методи и нива.

Цени

Моля, свържете се с нас, за да получите ценово предложение, съобразено с Вашите конкретни изисквания за метод, ниво, локация, период и брой обучавани.