Вектор НДТ е одобрен квалификационен център на SECTOR Cert, Германия (www.sector-cert.com, кратко описание на български кои са SECTOR Cert може да намерите тук). Съгласно изискванията на EN ISO 9712, едно от необходимите условия за сертифициране е кандидатът да е преминал курс на обучение, одобрен от съответния сертификационен орган.

Ето ни на сайта на SECTOR Cert в списъка с одобрените центрове за обучение:

Одобрението ни важи за следните методи за неразрушващи изпитвания:

  • ултразвукови (UT),
  • радиографични (RT),
  • визуални (VT),
  • магнитно-прахови (MT),
  • и с проникващи течности (PT)

за нива: 1, 2 и 3,
а също и Основен метод (Basic) за ниво 3.

Като признание за високото качество на обучението ни, г-н Ане Анев (основен преподавател във Вектор НДТ) е представителят от страна на обучаващите в схемния комитет на SECTOR Cert.