До 01.09.2019 г. във Вектор НДТ са обучени следния брой специалисти в България:

Методи за неразрушаващи изпитвания   
 ниво 1   ниво 2   ниво 3 
Ултразвукови (UT) 100 76 -
Ултразвукова дебелометрия (UTW) 21 8 -
Визуални (VT) 98 98 -
Магнитно-прахови (МТ) 114 48 -
С проникващи течности (PT) 62 56 -
Радиографични (RT) 38 29 4
Основен (Basic) na na 4

 

За същия период са обучени следния общ брой специалисти в чужбина (Германия, Русия, Китай, Малайзия, Македония, Египет):

Методи за неразрушаващи изпитвания   
 ниво 1   ниво 2   ниво 3 
Ултразвукови (UT) - 32 23
Магнитно-прахови (МТ) - 8 32
С проникващи течности (PT) - 8 38
Радиографични (RT) - 7 10
Основен (Basic) na na 13

 

За периода от 2000 г. до края на 2004 г. в рамките на дейността на "НДТЕЦ" същият преподавателски екип е обучил следния общ брой специалисти в България:

Методи за неразрушаващи изпитвания   
 ниво 1   ниво 2   ниво 3 
Ултразвукови (UT) 36 36 -
Магнитно-прахови (МТ) 32 32 -
С проникващи течности (PT) 32 32 -
Радиографични (RT) 56 56 25
Основен (Basic) na na 25