Вектор НДТ функционира като център за обучение и квалификация на персонал за неразрушаващи изпитвания от януари 2005 г., отначало в рамките на "Б и А Тех" ООД, а със самостоятелна регистрация като "Вектор НДТ" ООД - от януари 2006 г.

Центърът продължава дейността, започната от "НДТЕЦ" в началото на 2000 г. и прекратена в края на 2004 г.

Вектор НДТ е дъщерна фирма (с 55% участие) на VECTOR TUB GmbH, Германия, който е най-големият учебен и изпитен център, оторизиран от SECTOR Cert. Това ни дава възможност да ползваме тяхната изпитана система за обучение, доказала своето качество на претенциозен пазар като немския.