SECTOR Cert е независима организация за квалификация и сертификация на персонал за неразрушаващи изпитвания (контрол без разрушаване) във всички индустриални области. Основана е през 1993 г., а седалището ѝ понастоящем се намира в Кьолн, Германия.

Акредитирана е от DAkkS (немския национален орган за акредитация) за сертификация на персонал по неразрушаващи изпитвания по EN ISO 9712 и по Директива 2014/68/EU за съоръжения под налягане, също така и от ZLS (немски федерален орган за безопасност на стоки и технологии) по Директива 2014/68/EU за съоръжения под налягане. Дейността на SECTOR Cert е под строг надзор чрез ежегодни одити, което гарантира съответствието с всички актуални изсквания към квалификацията и сертификацията на персонал по неразрушаващи изпитвания.

Програмата за сертифициране на SECTOR Cert надеждно осигурява високо качество във всичките одобрени учебни, изпитни и упълномощени квалификационни центрове (общо 24 на брой в Европа и Азия):

  • учебните материали на всички учебни центрове се проверява и одобрява от съответните технически комитети на SECTOR Cert за съответствие с изискваното съдържание;
  • въпросите за всеки един изпит се избират от банка с общо 13 000 въпроса от SECTOR Cert или упълномощения квалификационен център;
  • изпитващите са специално обучени за целта от SECTOR Cert, като дейността им бива редовно одитирана, а квалификацията поддържана чрез ежегодни обучения и срещи за обмяна на опит;
  • програмата за сертифициране на SECTOR Cert е в съответствие с изискванията на стандарта за квалификация на персонал EN ISO 9712, Директивата за съоръжения под налягане 2014/68/EU и ANSI/ASNT CP-105 за сертификация от страна на работодателя съгласно SNT-TC-1A и ANSI/ASNT CP-189.

Това е причина за радушното приемане по цял свят на сертификатите, издадени от SECTOR Cert.

Сертификация от страна на работодателя

SECTOR Cert предлага услугата по квалификация на персонал по неразрушаващи изпитвания като външна организация за последваща сертификация от страна на работодателя съгласно изискванията на ASME BPV Code, SNT-TC-1A или CP-189.