Вектор НДТ е център за обучение на персонал за неразрушаващи изпитвания (контрол без разрушаване) и като такъв е одобрен квалификационен център на SECTOR Cert, Германия (www.sector-cert.com). Кратко описание на български кои са SECTOR Cert може да намерите тук.

Основната ни дейност е обучение съгласно изискванията на EN ISO 9712 и специализирано обучение, но извършваме и други услуги.

Ние предлагаме:

Мотивация

В нашата дейност сме водени от желанието обучаваните от нас специалисти да получат качествени знания и подготовка за отговорната дейност на дефектоскописта, от която често зависят най-вече живота и здравето на други хора, но също така и вложените от тях усилия и труд, както и опазването на околната среда и правилното функциониране на скъпи и отговорни съоръжения.